Fasanvej 20, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99454768 
 
  Forældresamarbejde
 
Ca. tre måneder efter jeres barns start i Børnehaven Fasanen tilbyder stuepædagogen en 3-måneders samtale, hvor der vil være et særligt fokus på jeres barns opstart i børnehaven, og på barnets trivsel.

 I september året inden barnet aldersmæssigt er klar til skolen, inviterer vi til en snak om skoleparathed. Vi vil her ligge en plan for hvordan barnet opnår skoleparathed, og tale om hvad i som forældre kan gøre, og hvad vi som institution kan gøre.

Vi vægter et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Derfor stiller vi os gerne til rådighed, når der er behov herfor, ligesom vi opfordrer til dialog når/hvis I støder på forhold, der giver anledning til spørgsmål eller undren. Personalet har naturligvis tavshedspligt.

Der er også mulighed for at drøfte emner vedr. børn og børnehaven via Forældreintra. I kan oprette en "tråd" og debattere/udveksle synspunkter i dette forum. Vi forventer, at der anvendes et passende sprogbrug. 

Hovedparten af den praktisk information (månedsplaner, tilmelding til ferie, info om ture ud af huset, særlige arrangementer m.m.) foregår via Børnehave-Intra. Det betyder bl.a. at I ved jeres barns start i Børnehaven Fasanen skal oprette jeres barn i Børnehave-Intra (personalet vejleder naturligvis), samt at I efterfølgende forventes at holde jer ajour med informationerne på Børnehave-Intra. 

 


Sidst opdateret 3. november 2016