Fasanvej 20, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99454768 
 
  Pædagogik
 
Udeliv.

I Børnehaven Fasanen vægter vi at alle børn er ude hver dag hele året rundt. Nogle dage går vi ud over middag, andre dage går vi ud om formiddagen – hele sommerperioden er legepladsen åben fra ca. kl. 9 hver dag for de børn, som har lyst til at komme ud.

Vores legeplads er under stadig opbygning, og vil forhåbentlig aldrig blive færdig – forstået på den måde at behovene i børnegruppen ændrer sig – derfor er det vigtig at vi også kan ændre på legepladsen. I foråret 2011 skal vi i gang med et pileprojekt på legepladsen, hvor vi skal have lavet hytter og tunnel ved kørebanen.

Vi er meget bevidste om, at de ting der bliver lavet på legepladsen, inspirerer til at bruge kroppen på flest mulige måder. Vi ønsker os en legeplads med flest mulige motoriske udfordringer og gemmesteder. 

Vi tager - når det kan lade sig gøre - på tur ud af huset. Vi tager fortrinsvis til steder i nærmiljøet – Verdens ende, rådyrerne ved Psykiatrisk hospital, Hedelund, Biblioteket og mange andre vidunderlige steder i Brønderslev. Indimellem tager vi også bus eller tog til andre byer.

Vi mener det er vigtig at udvikle børnenes kendskab til deres nærmiljø og deres by.

 

Vi vægter også udelivet gennem værkstedsaktiviteter. I den ene ende af vores cykelskur, har vi et lækkert værksted, som indbyder til at lave forskellige aktiviteter. 

 

Personalesamarbejde.

I Børnehaven Fasanen finder vi det overordentlig vigtigt at personalesamarbejdet fungerer godt. Det er vigtigt for os at vores hus udstråler varme og rummelighed. Derfor har vi formuleret en række værdiord som er kendetegnende for vores samarbejde: 

 • Tillid – vi stoler på hinanden, og vi retter enhver undren til rette vedkommende
 • Ærlighed og tydelighed – vi ønsker at sige tingene som de ér – ”at kalde en spade for en spade” , og tager hver især ansvar for at dette sker på en respektfuld og anerkendende måde.
 • Engagement – vi ønsker at ”se” hinanden – at engagere sig i hinanden og involvere sig – vi ønsker at give hinanden lov til at vise begejstring.
 • Forskellighed – vi ønsker at se forskellighed for en ressource – vi ønsker at gøre brug af, og udnytte de forskellige kompetencer som er i personalegruppen.
 • Humor og glæde – vi ønsker at kunne grine med hinanden
 • Respekt – vi ønsker at omgangstonen er respektfuld og er meget bevidste om vores status som rollemodeller for børnene.
 •  

Vi tror på at et godt personalesamarbejde er forudsætningen for at hele huset fungerer godt  – 

Glade voksne =  glade børn

 

Personalet holder afdelingsmøde hver uge i ca. 1 ½ time. Her diskuteres børn, pædagogik, hverdag og aktivitetsplanlægning.

Herudover holder vi personalemøde en aften én gang om måneden for hele personalegruppen. Her diskuteres der pædagogik, arbejdsmiljø, økonomi, nye tiltag og mange andre ting der vedrører Børnehaven Fasanens dagligdag.

 

 

Aldersintegration og aldersopdeling......

 

Vi har valgt at børnene er opdelt stuevis.

I den ene afdeling hedder stuerne Nattergalene og Påfuglene. 

I den anden afdeling hedder stuerne Mejserne og Svalerne. 

På stuerne er børnene blandet rent aldersmæssigt. Der er både helt nye 3 årige børn, og der er også børn som er 6 år og næsten klar til skolen.

På hver af stuerne er der to fastansatte pædagoger – hver pædagog er primærpædagog for halvdelen af børnene på stuen – dvs. at det er barnets primærpædagog som holder forældresamtaler, og det er denne pædagog der er hovedansvarlig for barnet her i børnehaven. 

Der er rigtig mange fordele ved blandede aldersgrupper – de mindste lærer af de største – de største får lov at føle sig som de store ved at give en hjælpende hånd. Ind imellem mener vi dog, at det giver god mening at inddele børnene i aldersopdelte grupper – derfor inddeler vi børnene i tre aldersgrupper. De mindste er minibørn – de miderste er midibørn, og de ældste er maxibørn.

Vi laver aktiviteter i disse grupper hver tirsdag. Minibørnene laver ofte bevægelseslege – midibørnene har gymnastiksalen på Søndergade skole og laver også forskellige kreative aktiviteter.

Maxibørnene laver projekter, og fra nytår hvert år laver de førskolearbejde. Vi har et samarbejde med Søndergade skole, hvor vi låner gymnastiksalen, Sfoén og indimellem også børnehaveklasselokalet.

På denne måde bliver børnene fortrolige med begrebet ”at gå i skole” – I denne gruppe har hvert barn en rygsæk, således at barnet bliver bevidst om selv at holde styr på sine ting, og tage ansvar for at tasken er pakket og kommer med hjem igen. Børnene får deres egen mappe og laver ”opgaver” når de er på skolen. I gymnastiksalen arbejder vi med forskellige former for bevægelseslege og regellege.

Bevægelse- og musik.

Vi ønsker at være en børnehave som er kendt for at have fokus på bevægelse og musik. Vi ønsker at både bevægelse og musik er genkendeligt på mange forskellige niveauer i børnehaven – både i strukturerede og spontane situationer.

Vi mener at bevægelsesaktiviteter giver børnene en glæde ved at bruge kroppen, og en erkendelse af deres fysiske formåen. Vi mener at aktiviteter med musik giver livsglæde og er med til styrke den sproglige og den personlige udvikling. 

Derfor er følgende aktiviteter tilbagevendende i dagligdagen: 

 • Vi har adgang til gymnastiksal hver uge på Søndergade skole, i perioder to gange om ugen.
 • Vi har adgang til sportspladsen ved Søndergade skole
 •  
 • Vi har forløb om efteråret hvert år, hvor overskriften er bevægelse - det kan være morgenløb, yoga, zumba m.m.
 • Vi laver motorik i kælderen
 • Vi indretter børnehaven så der er plads til fysisk udfoldelse
 • Vi har indkøbt mange forskellige musikinstrumenter
 • Vi har fokus på sang, og rim og remser til samling
 • Vi har samarbejde med musikskolen om musikforløb hvert år.
 • Vi laver luciaoptog hvert år
 • Vi vægter at personalet er klædt på til at kunne varetage aktiviteter med bevægelse og musik – f.eks har liniefag i musik, bevægelse, natur eller drama.


Sidst opdateret 13. februar 2012